Πρόσβαση στις έρευνες του pqCod

Οι αλλαγές στον τομέα του λιανικού εμπορίου τα τελευταία χρόνια είναι τεράστιες. Από το 2008, στο Ηνωμένο Βασίλειο τουλάχιστον  32 μεγάλοι και άλλωτε κραταιοί λιανοπωλητές κατέβασαν ρολά. H πανδημία επέτεινε περαιτέρω την κρίση. Αυτή η πτώση σημειώνεται λόγω των  κοινωνικών και τεχνολογικών αλλαγών που επιφέροουν θεμελιώδεις αλλαγές στις εμπειρίες που προσδοκούμε όλοι μας σαν καταναλωτές.

Προκειμένου να αποκτήσουμε καλύτερη κατανόηση αυτού του συνεχώς μεταβαλλόμενου τοπίου, εμείς στην pqCode κάναμε στα μέσα του 2019, μια έρευνα στην οποία συμμετείχαν πάνω από 100 στελέχη του χώρου της λιανικής και 2.000 καταναλωτές στο Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να διερευνήσουμε τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών και τους τρόπους με τους οποίους οι λιανοπωλητές προσπαθούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις νέες καταναλωτικές συμπεριφορές.

Κορυφαίες εκδόσεις του χώρου όπως το Retail Technology Innovation Hub και οι Retail Times, έκαναν εκτενή αφιερώματα στην έρευνά μας.

Πιστεύουμε ότι τα ευρήματα και τα συμπεράσματα είναι εξίσου έγκυρα και για την ελληνική αγορά.

H έρευνα “Building up not knocking down: the importance of bricks and mortar in a digital age” θα σας αποσταλλεί με τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας. 

 

Διεύθυνση

768 West Lane Road, Atlanta, AT54490 Georgia

Τηλέφωνο

1-800-566-455
1-800-566-456

Email

contact@naturelove.org

Αίτημα για την αποστολή της έρευνας